سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاعات جامع مهمانسراهای خانه کارگر
این سایت توسط روابط عمومی خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر راه اندازی شده است.

استراحتگاه مجتمع شهید امامی (چمخاله)

شنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۲، ۱۰:۴۵ ب.ظ

      

..................................................................................................................
 این مجتمع به دستور دبیر کل محترم خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محجوب و توسط خادمین شما در خانه کارگر ، بدون استفاده از بودجه دولت و دیگر سازمانها جهت ارائه خدمت به اعضاء ساخته شده که تنها هزینه نگهداری آن می بایست توسط استفاده کنندگان تامین گردد.  

محجوب
          

قوانین و جزئیات : (بروزرسانی - سال 1393)

معرفی سایت 1مجتمع کارگران شهیدامامی  چمخاله:


الف-سوئیتها:  دوتخته در دومتراژ تقریبی 35 و 50 متری بوده و دارای امکانات مشابه، به شرح ذیل میباشد:

مجهز به آشپزخانه و لوازم اولیه آشپزی، کولر ، تلویزیون ، یخچال،  (پتو، ملحفه، بالش  و روبالشی از هرکدام 6عدد).

ب- محوطه:  دارای آلاچیقها و آبشارهای متعدد وپارک حیوانات و پرندگان ، 

ج-سایرامکانات که بادریافت هزینه صورت می پذیرد:

 ارائه امکانات رستورانی و تاکسی سرویس ، دوچرخه های یک نفره، دونفره، سه نفره، خانوادگی، کالسکه رکابی، اتومبیل رکابی . قایق تند رو و ارائه برگه های تخفیف جهت استفاده از   تله کابین، رستوران، سینما، خرید زیتون و ترشیجات و...


قوانین و ضوابط:

1-   .این معرفینامه و همچنین مبلغ پرداختی صرفاً اختصاص به صاحب معرفینامه،؛ همسروفرزندان مجرد ایشان داشته وصاحب معرفینامه درصورت تمایل به همراه آوردن فرد یا افرادی به غیر از همسر و فرزندان مجردخود، این امکان  برایشان وجود دارد تا ضمن بهره مندی از70% تخفیف نسبت به " نرخنامه نفراضافه میراث فرهنگی" پس از پرداخت مبلغ 18000 تومان بابت اقامت هرنفر"با احتساب نوزاد بعنوان  نفر" درهمان واحد و با همان امکانات موجود نسبت به این امر اقدام نماید(سقف  تعدادنفرات قابل پذیرش در واحد های35 متری7و50متری9نفربا احتساب نوزاد میباشد)، مشروط برآنکه قبل از عزیمت با دفتر مجتمع همآنگی لازم صورت گرفته باشد، تلفن تماس:5342406-0142  وساعات پاسخگوئی: 10 لغایت12 صبح و 18 لغایت20 بعد از ظهر. لازم به ذکر است هزینه نفر همراه بر اساس زمان سکونت صاحب معرفینامه لحاظ گردیده و قابل تفکیک نخواهد بود.

2-     از15فروردین لغایت11خرداد و ششماهه دوم سال بجز ایام تعطیل، هزینه هریک از نفرات همراه  به جای 18000تومان تنها 6000  تومان خواهد بود.

3-    زمان انجام پذیرش ازساعت14لغایت22 میباشد،  لیکن در صورت عدم امکان حضور درساعات قید شده ،همآهنگی قبلی با دفترمجتمع الزامی است، تلفن تماس 5342406- 0142 و ساعات پاسخگوئی 10 لغایت 12 و 18 لغایت 30/21 .

4-     به همراه داشتن کارت ملی وشناسنامه برای کلیه افراد خصوصاً مدارک احراز زوجیت متاهلین ( بغیرازکهنسالان) اجباری است و درغیر اینصورت امکان پذیرش و همچنین عودت وجه واریزی میسر نخواهد بود.

5-     درصورت عدم حضورصاحب معرفینامه درمجتمع (به هردلیل ممکن)، معرفینامه ارائه شده فاقد اعتبار بوده و امکان عودت وجه دریافتی نیز وجودنخواهد داشت، ضمناً درصورت قصد انصراف، و یا تغییر تاریخ رزرو، میتوانید (تنها 72 ساعت قبل) به قسمت مربوط به انصراف درسایت مراجعه نموده و اقدام نمائید درغیراینصورت نیز عودت وجه دریافتی میسور نخواهد بود.

6-     عدم حضور بدون اطلاع بعد از 24 ساعت از تاریخ معرفی نامه به منزله انصراف تلقی شده و درصورت حضور در مجتمع پس از مدت زمان مذکور، درصورت امکان، پذیرش انجام خواهدشد، لیکن در غیر اینصورت به ازای ایام باقیمانده وجه واریزی عودت داده خواهدشد.

7-      پذیرش معرفی شدگان تنها به صورت خانوادگی،  مشروط به همراهی زوجین صورت میپذیرد( بجز افراد بالای50سال) بدیهی است در غیراین صورت نیز امکان پذیرش و یا استرداد وجه واریزی میسرنخواهدبود.

8-     هزینه پارک هرخودرو در ایام پیک روزانه 2000 تومان میباشد.

............................................................................................................................

   معرفی سایت 2 مجتمع شهید امامی چمخاله :   

این قسمت از مجتمع که به سایت یک اضافه گردیده، نوساز و در حال تکمیل میباشد، امکان ورود وپارک خودرو در داخل این سایت وجود نداشته لیکن امکان پارک در روبروی مجتمع که مکان مناسبی میباشد و همچنین در داخل محوطه سایت سه که در نزدیکی سایت یک قراردارد امکان پذیراست.

قوانین وضوابط:

1- این معرفینامه و همچنین مبلغ پرداختی صرفاً اختصاص به صاحب معرفینامه،همسرو فرزندان مجردشان داشته و درصورت تمایل صاحب معرفینامه نسبت به همراه آوردن فرد یا افرادی به غیر از همسر و فرزندان مجرد خود،این امکان وجود دارد تا صاحب معرفینامه ضمن بهرمند ی  از70% تخفیف نسبت به نرخنامه"نفراضافه میراث فرهنگی" پس از پرداخت مبلغ 18000 تومان بابت اقامت هرنفر"با احتساب هر نوزاد به عنوان یک نفر" درهمان واحد و با همان امکانات موجود، نسبت به این امر اقدام نماید(سقف تعدادنفرات قابل پذیرش درواحدهای35متری7ودر50 متری9نفربا احتساب نوزاد میباشد)، مشروط برآنکهقبل ازعزیمت درمورد حضور و تعداد همراهان بادفتر مجتمع همآهنگی لازم صورت گرفته  باشدتلفن تماس 5342406-0142 ساعات پاسخگوئی "10لغایت12" صبح و "6 لغایت 8" بعدازظهر . لازم به ذکراست هزینه نفرهمراه براساس زمان سکونت صاحب معرفینامه لحاظ گردیده و قابل تفکیک نخواهدبود.

2- از15فروردین لغایت11خرداد و ششماهه دوم سال بغیر از ایام تعطیل هزینه هریک از نفرات همراه بجای 18000تومان تنها6000 تومان خواهد بود.

3-ساعت کار پذیرش 12لغایت22 میباشد لیکن در صورت عدم امکان حضور درساعت قیدشده همآهنگی قبلی با دفتر مجتمع الزامی است تلفن تماس:5342406-0142 ساعات پاسخگوئی:10لغایت12و18 لغایت 30/21.

4- به همراه داشتن کارت ملی وشناسنامه برای کلیه افراد خصوصاً مدارک احراز زوجیت متاهلین( بغیرازکهنسالان) اجباری است،  درغیر اینصورت امکان پذیرش و همچنین عودت وجه پرداختی میسرنخواهدبود.

5- درصورت عدم حضورصاحب معرفینامه درمجتمع به هردلیل ممکن معرفینامه ارائه شده فاقداعتبار بوده و امکان عودت وجه پرداختی نیز وجودنخواهد داشت. ضمناً درصورت قصد انصراف ویا تغییر تاریخ رزرو میتوانیدتنها 72 ساعت قبل به قسمت مربوط به انصراف درسایت مراجعه نموده و اقدام نمائید درغیراینصورت امکان عودت وجه دریافتی میسرنخواهدبود.

6- عدم حضور بدون اطلاع پس از 24 ساعت از تاریخ معرفی نامه به منزله انصراف تلقی شده و درصورت حضور درمجتمع پس از مدت زمان مذکور، درصورت امکان، پذیرش انجام خواهد شد لیکن  درغیر اینصورت به ازای ایام باقیمانده وجه واریزی عودت داده خواهدشد.

7-  پذیرش معرفی شدگان تنها به صورت خانوادگی مشروط به همراهی زوجین صورت میپذیرد( بجز افراد بالای50سال) بدیهی است در غیراینصورت نیز امکان پذیرش و همچنین عودت وجه واریزی وجود نخواهد داشت.
8- هزینه پارک هرخودرو در پارکینگ مخصوص(روبروی سایت1) روزانه 2000تومان میباشد.

امکانات موجود درسوئیتها:

سه تخته در متراژ تقریبی 30 متری بوده و دارای امکاناتی به شرح ذیل میباشد:

مجهز به آشپزخانه و لوازم اولیه آشپزی، کولر ، تلویزیون ، یخچال،  (پتو، ملحفه، بالش  و روبالشی از هرکدام 6عدد)                                      

سایرامکانات که بادریافت هزینه صورت می پذیرد:

 ارائه امکانات رستورانی و تاکسی سرویس ،  دوچرخه های یک نفره، دونفره، سه نفره، خانوادگی، کالسکه رکابی، اتومبیل رکابی . قایق تند رو و ارائه برگه های تخفیف جهت استفاده از   تله کابین، رستوران، سینما، خرید زیتون و ترشیجات و..

(ضمناً امکان استفاده از تمامی امکانات موجود از قبیل آلاچیقها،آبشارها، ودیگر وسائل تفریحی موجود در محوطه سایت یک برای میهمانان مستقر درسایت دو امکان پذیراست)

از اول آذر لغایت 15-12-1393 کلیه خانواده هایی که با حجاب برتر(چادر) اقدام به رزرو نمایند،ضمن شرکت در قرعه کشی، شب چهارم را به صورت رایگان میهمان مجتمع خواهند بود.

............................................................................................................................

آدرس : چمخاله – لنگرود (سایت 1 و 2 هر دو همین آدرس می باشد)

گیلان لنگرود چمخاله بعد از پل فلزی جاده سمت راست جنب توسکا -روبروی کوچه طرح سالم سازی دریا

تلفن : 01425342406

............................................................................................................................

نزدیک ترین مسیر جهت عزیمت از تهران به چمخاله عبارت است از :

کرج - قزوین - بعد از پلیس راه رشت به سمت سنگر - کوچصفهان - کمربندی آستانه - کمربندی لاهیجان - لنگرود و مسیر مشخص شده ذیل :

تلفن : 01425342406

لطفا جهت بزرگنمایی تصویر ، روی عکس کلیک کنید.

نقشههه............................................................................................................................

رستوران چمخاله


کروکی