سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاعات جامع مهمانسراهای خانه کارگر
این سایت توسط روابط عمومی خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر راه اندازی شده است.

زائرسرای خانه کارگر مشهد(میدان شهدا)

مدیریت رزرواسیون خانه کارگر (سرا) | يكشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲ ق.ظ

عکس های زائرسرای خانه کارگر (میدان شهدا)

میدان شهدا1


میدان شهدا 2


میدان شهدا 3


میدان شهدا 4


میدان شهدا 5


قوانین و جزئیات : (بروزرسانی - سال 1393)

1-(این زائرسرا ویژه زائران بدون وسیله نقلیه می باشد)-برای پذیرش در این زائرسرا همراه داشتن و ارائه بلیت رفت به مشهد(قطاریااتوبوس یاهواپیما)،شناسنامه وکارت عضویت دارای اعتبار خانه کارگر برای کلیه مهمانان محترم الزامیست. 


2-قبل از ساعت 14 امکان مراجعه و پذیرش نیست و به هنگام ترخیص نیز بایدتاساعت9 صبح واحد تخلیه گردد لذاچنانچه زائر به هردلیلی دیرتراز 9صبح تخلیه نماید بایستی جریمه بپردازد.

3- مبلغ پرداختی صرفاً اختصاص به متقاضی وهمسروفرزندمجرّدش(جمعاًتاسقف3نفر)داشته ودرصورت به همراه آوردن فرد یا افرادی غیرازافراد مذکور و یا بیشترازسقف3نفر،به ازای هرنفر(حتی نوزاد)مبلغ36هزارتومان(درهمان واحدوباهمان امکانات) اخذ میگردد که آمار نفرات اضافه باید یکروز قبل از روز رزرو شده تلفنی به زائرسرا اعلام گردد.

4- بدلیل جلوگیری از بروز حریق، با آوردن هرگونه وسایل و لوازم آتش زا مثل کپسول گاز پیک نیکی، هیتر، قلیان، آتش گردان و منقل به داخل واحدها جداً برخورد شده و اقامت زائر لغو می گردد

5- واحدها مجهز به آشپزخانه،سرویس بهداشتی وحمام وامکانات اقامتی بوده ودرصورت بروزهرگونه خسارت ویا کسری،غرامت متعلقه حسب فهرست بهای زائرسرا ازمهمان دریافت خواهدشد

6- این معرفینامه(رزرو)قابل انتقال به غیر نیست.استرداد این معرفینامه وعودت90درصدمبلغ دریافتی فقط تا 4روز قبل ازتاریخ رزرو بامراجعه به سایت قابل انجام بوده وپس ازآن مبلغی عودت نمیشود. 

7-در این زائرسرا  فقط اعضائی که با وسایل نقلیه عمومی(قطار-اتوبوس-هواپیما) مشرّف میشوند وبلیت سفر خود را ارائه می دهندپذیرش می گردند.

8-این زائرسراهیچ تعهدی نسبت به عدم پذیرش زائرانی که باخودروی شخصی می آیند ندارد.لذا اکیدا" توصیه میشودزائران محترمی که باخودرو می آیند این زائرسرا را انتخاب نکنند و پردیس مشهد را رزروکنند.

9-رزرو کسانی که با خودروی شخصی مشرف میشوند لغو میشود و مبلغ واریزی هم عودت نخواهد شد

10-ساعات پذیرش از 14 لغایت 18هرروز می باشد لذا چنانچه پس از ساعت18روز رزروشده خود تشریف می آوریدحتما تلفنی تا ساعت18 اطلاع دهید وگرنه حمل بر لغو رزرو میشود

آدرس استراحتگاه :

مشهد - میدان شهدا - خ دانشگاه - دانشگاه 9- پ 18- استادسرای دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر 

(زائرسرادرطرح ترافیک است لذا دارندگان خودرو،پردیس را رزروکنند)

تلفن :

05117289232

......................................................................................................................

کروکی مسیر :


کروکی آدرس


زائر سرا شهدا