سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی خانه کارگر

سامانه اطلاع رسانی جامع مهمانسراهای خانه کارگر

سامانه اطلاعات جامع مهمانسراهای خانه کارگر
این سایت توسط روابط عمومی خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر راه اندازی شده است.

عکس های مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶ ق.ظ

 این مجتمع به دستور دبیر کل محترم خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محجوب و توسط خادمین شما در خانه کارگر ، بدون استفاده از بودجه دولت و دیگر سازمانها جهت ارائه خدمت به اعضاء ساخته شده که تنها هزینه نگهداری آن می بایست توسط استفاده کنندگان تامین گردد.  

محجوب

...........................................................................................................................

عکس های مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله 


استراحتگاه چمخاله


عکس 32


عکس 33


عکس 34


عکس 1


عکس2


عکس 3


عکس 4


عکس5


عکس 6


عکس 7


عکس 8


عکس 9


عکس 10


عکس 11


عکس 13


عکس


عکس 14


عکس 15


عکس 16


عکس 17


عکس 18


عکس 19


عکس 20


عکس 21


عکس 22


عکس 23


عکس 24


عکس 25


عکس 26


عکس 27


عکس 28


عکس 29


عکس 30